VISUAALKUNSTITERAAPIA

Oleme avanud graafikupõhiste klientide registreerimise hooajaks august- detsember 2023.

Aegade kinnitamiseks kirjutada: 

kai-liis@viimsiteraapiakeskus.ee

KES SAAVAD KUNSTITERAAPIAST ABI?  
 

Kunsti teraapiline kasutamine ei ole limiteeritud spetsiifilise ravivaldkonnaga, samuti puuduvad vanuselised piirangud. Visuaalkunstiteraapiat saab rakendada stressiga toimetuleku parandamisest raskete psüühikahäirete ravini, kriisiseisundite leevendamisest enesearendamiseni.

Kui pöördute oma vajaduste ja soovidega keskusesse, viib terapeut kõigepealt läbi esmase hindamise. Kliendi käitumise ja kunstiteraapiapõhiste hindamismeetodite kaudu kogub terapeut informatsiooni, mille alusel hinnatakse teraapiavajadust/sobivust, määratakse sekkumistasand (funktsionaalne, psühhoterapeutiline), teraapia esmased eesmärgid ning teraapia kestvus. 


VÕIMALIKUD EESMÄRGID TERAAPIAS
 
⇢ Eneseväljenduse toetamine: visuaalkunstiteraapia pakub inimestele turvalist ruumi oma mõtete, emotsioonide ja kogemuste väljendamiseks loomingulise väljenduse kaudu. Kunst võib olla võimas tööriist, mis aitab inimestel edastada keerulisi tundeid, mida võib olla raske ainult sõnadega väljendada.
 

⇢ Lõõgastumine ja stressi leevendamine: kunstiteosega tegelemine võib olla lõõgastav ja rahustav tegevus. Kunsti loomise protsess aitab vähendada stressi ja ärevust ning edendab heaolu- ja lõõgastustunnet.

⇢ Eneseteadvus ja isiklik kasv: teraapiaprotsess aitab inimestel saada sügavamalt aru iseendast ja oma sisemistest mõtetest ja emotsioonidest, pakkudes võimaluse uurida ja väljendada ka oma isiklikke väärtusi ning uskumusi, töötada oma mina- ja identiteeditundega. Suurenenud eneseteadlikkus toob kaasa isikliku kasvu ning seeläbi positiivseid muutusi käitumises ning suhetes. 

⇢ Traumast paranemine: visuaalkunstiteraapia võib olla tõhus tugi inimestele, kes on kogenud elus traumat. Turvalises toetatud keskkonnas loomine pakub teraapia mitteverbaalset viisi traumeerivate kogemuste töötlemiseks ja nendega seotud emotsionaalse stressi vähendamiseks.

⇢ Suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused: visuaalkunstiteraapia protsess toetab ja arendab suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi, pakkudes turvalise ruumi erinevate sotsiaalsete situatsioonide harjutamiseks ja eneseväljendusviiside uurimiseks. 

⇢ Probleemide lahendamise oskuste arendamine: loomise protsess hõlmab sageli eksperimenteerimist ja probleemide lahendamist, mis võib aidata inimestel arendada kriitilise mõtlemise oskusi, mida saab siis jällegi rakendada oma elu muudes valdkondades.

⇢ Parem meeleolu ja emotsionaalne regulatsioon: visuaalkunstiteraapia protsess pakub kliendile turvalise ruumi, kus kõiki oma emotsioone paremini tundma õppida. Läbi teraapiatehnikate saab arendada ja toetada ka eneseregulatsiooni.

MIS ON VISUAALKUNSTITERAAPIA?

Visuaalkunstiteraapia on teraapiavorm, kus kliendiga töös kasutab terapeut erinevaid visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahenditeks kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid või installatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist jne. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut, kuid konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest. Kunstiteraapiasse on oodatud igas vanuses kliendid ning teraapia ei pea vajalikuks kunsti tegemise tehnilisi oskusi või varasemaid kogemusi. Oluline osa pole mitte produkt või esteetiline kunstiteos, vaid loomise terapeutiline protsess, mille käigus toimub enese väljendamine läbi visualiseerimise, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga. Juba kogu loovprotsess iseenesest on tervendav, kuid professionaalse kunstiterapeudi kaasabil, saab protsessis läbi töötada väga raskeid kogemusi ja tundeid.


KES ON KUNSTITERAPEUT?

Visuaalkunstiterapeut on oma eriala spetsialist, kellel on kutseseaduse alusel antud loovterapeudi kutse (EV-s tase 6 või tase 7), riiklikult tunnustatud kõrgharidus loovteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon.

Meie keskuses töötab visuaalkunstiterapeut Kai-Liis Gramakovski, kellele saab küsimuste korral kirjutada otse: kai-liis@viimsiteraapiakeskus.ee

 

KES SAAVAD KUNSTITERAAPIAST ABI?  
 

Kunsti teraapiline kasutamine ei ole limiteeritud spetsiifilise ravivaldkonnaga, samuti puuduvad vanuselised piirangud. Visuaalkunstiteraapiat saab rakendada stressiga toimetuleku parandamisest raskete psüühikahäirete ravini, kriisiseisundite leevendamisest enesearendamiseni.

Kui pöördute oma vajaduste ja soovidega keskusesse, viib terapeut kõigepealt läbi esmase hindamise. Kliendi käitumise ja kunstiteraapiapõhiste hindamismeetodite kaudu kogub terapeut informatsiooni, mille alusel hinnatakse teraapiavajadust/sobivust, määratakse sekkumistasand (funktsionaalne, psühhoterapeutiline), teraapia esmased eesmärgid ning teraapia kestvus. 


VÕIMALIKUD EESMÄRGID TERAAPIAS
 
⇢ Eneseväljenduse toetamine: visuaalkunstiteraapia pakub inimestele turvalist ruumi oma mõtete, emotsioonide ja kogemuste väljendamiseks loomingulise väljenduse kaudu. Kunst võib olla võimas tööriist, mis aitab inimestel edastada keerulisi tundeid, mida võib olla raske ainult sõnadega väljendada.
 

⇢ Lõõgastumine ja stressi leevendamine: kunstiteosega tegelemine võib olla lõõgastav ja rahustav tegevus. Kunsti loomise protsess aitab vähendada stressi ja ärevust ning edendab heaolu- ja lõõgastustunnet.

⇢ Eneseteadvus ja isiklik kasv: teraapiaprotsess aitab inimestel saada sügavamalt aru iseendast ja oma sisemistest mõtetest ja emotsioonidest, pakkudes võimaluse uurida ja väljendada ka oma isiklikke väärtusi ning uskumusi, töötada oma mina- ja identiteeditundega.

⇢ Traumast paranemine: visuaalkunstiteraapia võib olla tõhus tugi inimestele, kes on kogenud elus traumat. Turvalises toetatud keskkonnas loomine pakub teraapia mitteverbaalset viisi traumeerivate kogemuste töötlemiseks ja nendega seotud emotsionaalse stressi vähendamiseks.

⇢Suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused: visuaalkunstiteraapia protsess toetab ja arendab suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi, pakkudes turvalise ruumi erinevate sotsiaalsete situatsioonide harjutamiseks ja eneseväljendusviiside uurimiseks.

⇢ Probleemide lahendamise oskuste arendamine: loomise protsess hõlmab sageli eksperimenteerimist ja probleemide lahendamist, mis võib aidata inimestel arendada kriitilise mõtlemise oskusi, mida saab siis jällegi rakendada oma elu muudes valdkondades.

⇢ Parem meeleolu ja emotsionaalne regulatsioon: visuaalkunstiteraapia protsess pakub kliendile turvalise ruumi, kus kõiki oma emotsioone paremini tundma õppida. Läbi teraapiatehnikate saab arendada ja toetada ka eneseregulatsiooni.

Loovteraapiagrupp annab noorele turvalise koha, kus:

⇢ aksepteerida ennast, oma isiksust ning õppida paremini tundma erinevaid emotsioone

⇢ leida enese jaoks toimivaid toimetulekustrateegiaid ja loovamaid probleemilahendusi

⇢ suhelda ning vahetada omavanustega kogemusi ja olukordi

⇢ töötada oma minapildiga: kuidas ma ennast näen/ kuidas teised mind näevad/ milline ma sooviksin olla

⇢ distantseeruda argipäevast ja kooliga seonduvatest mure- ja ärevusmõtete

⇢ arendada loovmõtlemist ja läbi selle toetada heaolu

⇢ väljendada läbi loomingu seda, mida sõnadesse panna ei saa või ei oska

Grupis osalemine ei eelda varasemat kokkupuudet kunstimeediumitega