Mänguteraapia

Oled väga oodatud!

Mis on mänguteraapia? 
Mänguteraapiasse on oodatud lapsed vanuses 3.-12. Mäng on lapse jaoks kõnest omasem kommunikatsioonivahend.
Mänguteraapias on mäng teraapia. Mänguteraapia pakub lapsele võimaluse väljendada oma tundeid ja kogemusi turvalises ja toetavas õhkkonnas. Mänguteraapia erineb tavamängust – terapeut aitab lapsel läbi mängu lahendada tema jaoks üles kerkinud probleeme. 
Läbi mängu peegeldab laps oma sisemaailma- oma mõtteid, ideid ja tundeid ning saab teadmisi ümbritsevast maailmast.
Mänguteraapia abil arendab laps oma suhtlemisoskust, õpib väljendama oma tundeid, kohandama oma käitumist ja arendab sotsiaalseid- ja probleemilahendusoskusi.
Mänguteraapia saab lapsele toeks olla erinevate stressitekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel
(nt lahutus, pereprobleemid, lähedase surm, kolimine, hospitaliseerimine, kroonilised haigused, vägivalla-juhtumid).
Mänguteraapia on hea vahend vihaga toimetuleku õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, enesehinnangu toetamisel ja tõstmisel ja empaatia arendamisel.
 
Kes on mänguterapeut?
Olen Kreete Rõõm. Olen lastega töötanud 10 aastat. Lasteaiaõpetajana ja nüüd viimased aastad koolis klassiõpetajana. Olles tööl koolis, nägin palju erinevaid lapsi, kellel oleks abi vaja, kuid minu käed jäid nö lühikeseks ning siis leidsingi enda jaoks mänguteraapia, millega lapsi aidata.
Mänguterapeut on koostööpartner lapse vaimse tervise ja heaolu tagamiseks lapsevanemale. Terapeut valdab erinevaid mänguteraapia meetodeid. Ta loob teraapia ajal lapsega turvalise suhte ja mängulise keskkonna ning kasutab lapse vajadustest lähtuvaid eakohaseid terapeutilisi mänguteraapia võtteid.
Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub palju erinevaid tööriistu – kasutatakse liiva, savi ja teisi voolimismasse, käpiknukke, loovat visualiseerimist, lauamänge, meisterdamise vahendeid, erinevaid mänguasju.